Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://delecta.se/http://www.unqouted.se/YouTube

Numisbing AB (publ)

Samlarfonderna ökar i värde med 24 procent fram till oktober

Samlarfonderna ökar sitt värde med 24 procent fram till oktober i år 

Numisbing AB (publ) rapporterar NAV om tre klasser av fonder som Numisbing AB (publ) investerar i. Det finns tre olika klasser av ”Collectibles Fund” med separata portföljfonder. Under oktober ökade NAV för klass A och B med +2,07 respektive +2,01 procent med sina innehav och klass C ökade med +1,94 procent. "Collectibles Fund" används för att förvärva mer numismatiska objekt till den befintliga portföljen.

- "Oroliga aktiemarknader bidrar starkt till det stora intresset för samlarmarknaden. Fonden för samlarföremål visar en mycket stark tillväxt på över 28 procent 2018 och en tillväxt på 24 procent under de första tio månaderna av 2019. Trenden indikerar att nuvarande års tillväxt i fondernas prestation skulle vara högre än tillväxten på 28 procent unswe 2018. Vi planerar att investera mer i fonden under de kommande månaderna ", säger Numisbings grundare och ordförande, Ramkumar Sarangapani.

Utveckling av “Collectibles Fund” NAV fram till sista oktober 2019.

KLASS 'A' NAV har utvecklats med 1 593 336 USD (jämfört med september + 2.07%

Under året har Klass A ökat med + 24.14 procent.

KLASS 'B' NAV har utvecklats medl 1 579 436 USD (jämfört med september + 2.01%

Under året har Klass B ökat med + 23.61 procent.

KLASS 'C' NAV har utvecklats med 1 559 497 USD (jämfört med augusti + 1.94%

Under året har Klass C ökat med + 22.62 procent.

 

Den totala investeringen från NUMISBING GROUP i fonden är 2,50 miljoner USD (2 miljoner USD av NUMISBING AB och 500K USD av Numisbing Ltd).

Bifogade det aktuella informationer avseende NUMISBING AB & NUMISBING LTD, inklusive bokföringsöversikten för kollektiva tillgångar har erhållits från fondadministratören.

Det ska också noteras att Numisbing Limited, som är dotterbolaget till Numisbing AB (publ), fungerar som investeringsrådgivare till samlarfonden.

Investeringsmarknaden 

Investeringsintresset kring historiska mynt har ökat de senaste åren, och den internationella aktiemarknadens investerare söker efter fler diversifierade investeringsportföljer. I takt med oro på de globala aktiemarknaderna söker investerare efter mer värdebeständiga investeringsobjekt och därmed ökar prissättningen på dessa objekt vilket främst är historiska mynt.  

Om Collectibles Fund:

Collectibles Fund Segregated Portfolio, som förvaltas av Cabaritta Funds SPC, är en sluten fond som finns vid Caymanöarna sedan 2017. Fondens mål är värdera och uppskatta tillgångar inom dess samlarområde och investerar främst i samlarobjekt och konstverk, med inriktning på en historisk årlig avkastning på över 20 procent. Under 2019 hade fonden en tillväxt om 28 procent. För närvarande har fonden sex olika tillgångsklasser med separata portföljer baserat på olika typer av investeringar.

För mer information, kontakta: Ramkumar Sarangapani, Styrelseordförande Numisbing AB, Tel. +971 50 588 1838, ramkumar@numisbing.com, eller
Jan Rejdnell Investor Relations (IR) Tel. + 46 () 0708-14 44 00, 
jan@delecta.se .

 

Om NUMISBING:

NUMISBING AB (www.numisbing.se) är ett Numismatics & Arts-bolag med huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har sin operativa verksamhet i Dubai, Förenade Arabemiraten, som för närvarande är på väg att noteras på Nasdaq First North Stock Exchange i Stockholm, Sverige. Sedan starten 2012 har Numisbing vuxit till ett ledande Numismatiks-företag i Mellanöstern-regionen med en marknadsandel om nära 75 procent. Innan nyås har Numisbing AB för avsikt att ansöka om listning vid Nasdaq, First North i Stockholm. Mer information vid www.numisbing.se. 

 

Läs mer om Numisbing AB (publ) på financialevenings.se >     www.numisbing.se >
Enkrona

INVESTERA

Investera efter halva resan?

När bolaget blir listat eller börsnoterat är halva resan redan gjord, sett ur investerarsynpunkt. För att få en så stor uppsida som möjligt på en investering, gällerdet att komma in så tidigt som möjligt som aktieägare i bolaget. Läs mer >>

Megafon

ANNONSERA

Nå ut med budskapet

Vi har ett nyhetsbrev som följer ekonominyheter och har en bevakning på särskilt intressanta bolag som är noterade på en mindre lista. Här får man tips och information om dessa bolag. Nyhetsbrevet skickas ut från delecta.se Läs mer >>

Om financialevenings.se

Kontakt >

Cookies & säkerhet >

financialevenings.se

financialevenings.se · Kontakt · Cookies & säkerhet