http://delecta.se/http://www.unqouted.se/YouTube


BILD Audientes vill få en halv miljard att höra bra
Audientes vill få en halv miljard att höra bra

Delecta · Det danska bolaget Audientes utvecklar en tekniskt smart och högkvalitativ hörapparat för miljontals människor världen över, som inte har råd med en dyr hörapparat. Danmark är känt för att utveckla och producera digitala hörapparater av hög kvalitet. Priset för sådana varierar vanligen från 10 000 kr upp till 60 000 kr, vilket är mycket pengar för de flesta. Läs mer >

Wifog: Wifog - kallelse till extra bolagsstämma

Bequoted · WIFOG - KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMAAktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org. Läs mer på Bequoted >

BILD Lyssna på Audientes presentation
Lyssna på Audientes presentation

Delecta · Det danska bolaget Audientes utvecklar en tekniskt smart och högkvalitativ hörapparat för miljontals människor världen över, för de som inte har råd med en dyr hörapparat. Med apparatens konstruktion går det ladda upp batterierna och produkten har en livslängd på minst fem år. Danmark är känt för att utveckla och producera digitala hörapparater av hög kvalitet. Priset för sådana varierar vanligen från 10 000 kr upp till 60 000 kr, vilket är mycket pengar för de flesta. Läs mer >

Free2move: Bokslutskommuniké 2017

Bequoted · BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017 Nettoomsättning MSEK 1,2 (6,3) Periodens rörelseresultat MSEK-9,1 (-12,0) Periodens Resultat MSEK-9 Läs mer på Bequoted >

BILD Se presentationen om Mdundo.com
Se presentationen om Mdundo.com

Delecta · Här finns hela presentationen av Mdundo.com den afrikanska musiktjänsten som är nynoterad på First North Nasdaq i Köpenhamn. Klicka på länken: https://kapitalpartner.eventcdn. Läs mer >

Real Holding: Valberedning utsedd i Real Holding

Bequoted · VALBEREDNING UTSEDD I REAL HOLDINGI enlighet med beslut på bolagsstämman den 31 juli 2017 för Real Holding i Sverige AB (publ Läs mer på Bequoted >

BILD Numisbing gjorde ett resultat under 2019 om 11 miljoner
Numisbing gjorde ett resultat under 2019 om 11 miljoner

Delecta · 2019 blev ett framgångsrikt år för Numisbing AB. Resultatet blev ca 11 miljoner kronor vilket är betydligt mer än tidigare år. Myntmarknaden är dock fortfarande mycket stark relaterat till nedgången i världsekonomin. Auktionspriserna på världsmarknaden för sällsynta mynt och sedlar är i starkt uppåtgående vad avser såväl värderingar som slutpriserna vid de olika auktionerna som hållits hos de olika internationella auktionshusen. Läs mer >

Xintela: Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

Bequoted · BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017-01-01 TILL 2017-12-31Tolv månader (2017-01-01 - 2017-12-31) Intäkterna uppgick till 2 (3) KSEK. Läs mer på Bequoted >

BILD Afrikas svar på Spotify?
Afrikas svar på Spotify?

Delecta · På fredag noteras Mdundo.com. Företagets vision är att vara den ledande panafrikanska musikplattformen. Mdundo har utvecklat och driver för närvarande en onlinemusiktjänst baserad i Afrika söder om Sahara. Bolaget har 5 miljoner aktiva användare varje månad och 20 miljoner månatliga nedladdningar av musik. Företagets vision är att vara den ledande panafrikanska musikplattformen och med intäkterna från erbjudandet förväntas antalet användare öka från 5 miljoner DKK. nu till ca. Läs mer >

Prime Living: Prime Living offentliggör bokslutskommuniké, januari- december 2017

Bequoted · PRIME LIVING OFFENTLIGGÖR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI- DECEMBER 2017Perioden januari - december 2017 Koncernens intäkter ök Läs mer på Bequoted >

BILD Vinsten ökade kraftigt i Numisbing
Vinsten ökade kraftigt i Numisbing

Delecta · Nettoomsättningen har minskat i Numisbing under 2019 från 35,2 till 25,2 MSEK. Dock har rörelseresultatet ökat under samma period, trots omsättningsminskningen. Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,3 MSEK) inklusive förändring i verkligt värde på investeringar i numismatiska tillgångar, +5,0 MSEK. Numisbing har en strategi med detta vilket man tänker fortsätta med även under detta året. Läs mer >

Copperstone Resources: 1 January 2017 to 31 December 2017 Year-end and Quarterly Report (Q417)

Bequoted · 1 JANUARY 2017 TO 31 DECEMBER 2017 YEAR-END AND QUARTERLY REPORT (Q417)Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Compan Läs mer på Bequoted >

Samlarfonderna ökar i värde med 24 procent fram till oktober

Delecta · Numisbing AB (publ) rapporterar NAV om tre klasser av fonder som Numisbing AB (publ) investerar i. Det finns tre olika klasser av ”Collectibles Fund” med separata portföljfonder. Under oktober ökade NAV för klass A och B med +2,07 respektive +2,01 procent med sina innehav och klass C ökade med +1,94 procent. "Collectibles Fund" används för att förvärva mer numismatiska objekt till den befintliga portföljen. Läs mer >

Kopparbergs Bryggeri: Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017

Bequoted · BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 247,2 Mkr (308,1 Mkr) Styrelsen Läs mer på Bequoted >

BILD Infomöte inför börsnoteringen
Infomöte inför börsnoteringen

Delecta · NUMISBING AB (PUBL) står inför en börsnotering på Nasdaq i Stockholm. Bolaget har över 1000 aktieägare och har varit mycket lönsamt sedan starten 2012. Bolagets VD Lars Wolfe berättar om bolagets vision att växa i Europa med bibehållen lönsamhet mellan 20-30 procent. Bolaget är ett utdelningsbolag. Nmäl dig till mötet i dag. Läs mer >

Absolent Group: Absolent Group AB bokslutskommuniké 2017

Bequoted · ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017 Nettoomsättningen för perioden januari - december blev 491,5 Mkr (411,5) Rörelsere Läs mer på Bequoted >

BILD Fonderna för samlarobjekt fortsätter öka i värde
Fonderna för samlarobjekt fortsätter öka i värde

Delecta · Numisbing AB (publ) rapporterar om tre klasser av fonder som Numisbing AB (publ) investerar i. Det finns tre olika klass av ”Collectibles Fund” med separat portofolio. Under augusti månad har klass A och B ökat med vardera +1,14 procent med sitt innehav och klass C ökat med +1,07 procent. ”Collectibles Fund” används för att förvärva mer numismatiska objekt till den befintliga portföljen. Läs mer >

Catella publicerar preliminära siffror för 2017 och genomför strategisk översyn av kortinlösen vilket medför minskade intäkter under 2018

Cision-ekonomi · Med anledning av den strategiska översynen av kortinlösen-verksamheten vilket medför minskade intäkter under 2018 väljer Cate Läs mer på Cision-ekonomi >

BILD Ny VD och uppgraderad styrelse i Numisbing
Ny VD och uppgraderad styrelse i Numisbing

Delecta · Inför börsnoteringen har Numisbing graderat upp sin styrelse, bytt VD och CFO. Lars Wolf har arbetat som Senior Consult på SwedExport med fokus på affärsutveckling av export och internationalisering. Det har handlat om att investera på utvalda marknader, men också omtagande eller avbrytande av tidigare affärskanaler, som kommer att ersättas med nya, mer lämpliga affärspartners. Lars har också fungerat som affärscoach och mentor i olika innovationskluster. Läs mer >

LightLab: Kommuniké från extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB

Bequoted · KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN ABAktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) ("Bolaget") höll extra bolagsst Läs mer på Bequoted >

BILD När sker utdelningen av aktier i Numisbing?
När sker utdelningen av aktier i Numisbing?

Delecta · ALLA aktier i emissionen samt de som delas ut i den stora ägarspridningen till ca 1000 personer samt den extra utdelningen om 1.000 aktier till de som anmält sig - sker på en och samma gång. Detta av kostnadsskäl. Det är billigare att göra det på en och samma gång än att dela upp det på tre tillfällen. Så fort emissionen är inregistrerad på Bolagsverket ( de tar tid på sig) sker utdelningen. Läs mer >

Kommuniké från extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB

Cision-ekonomi · Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) (?Bolaget?) höll extra bolagsstämma onsdagen den 21 februari 2018 i Stockholm. Läs mer på Cision-ekonomi >

BILD Vill noteras trots sämre kassaflöde
Vill noteras trots sämre kassaflöde

Delecta · Trots försämrat kassaflöde i USA vill Power & Tower notera sig på svensk handelsplats (NGM)om möjligt. Bolaget har lite drygt 300 aktieägare i dag. Omsättningen i det amerikanska bolaget var under 2018 2,75 miljoner dollar. Resultatet 324.000 USD. OBS - dessa siffror är EJ reviderade. Det svenska moderbolaget har i olika omgångar försökt ta in kapital till verksamheten men har på grund av sämre affär varit tvungen att låna ut pengar till dotterbolaget. Läs mer >

Bolagsverket har registrerat emission i Orgo Tech AB

Cision Aktitorget · Stockholm 21 februari 2018 Bolagsverket har idag registrerat den emission Orgo Tech AB genomförde inför notering på AktieTor Läs mer på Cision Aktitorget >

BILD Numisbing tog in ca 19,6 miljoner innan listning
Numisbing tog in ca 19,6 miljoner innan listning

Delecta · Numisbing tillkännagav idag (23 augusti) att bolaget har stängt sin emission innan bolaget ansöker om listning på Nasdaq, First North i höst. Emissionen inbringade 19 590 933 SEK där emissionen omfattade ett erbjudande om sammanlagt 24,4 miljoner SEK (80,3 procents teckning). Företaget säkerställde nyligen ett treårigt kapitalåtagande på 150 miljoner kronor genom aktieköp från GEM Global Yield Fund LLC SCS ("GEM"), en New York-baserad privat investeringsgrupp. Läs mer >

Real Holding: Real Holding tillträder större industrifastighet i Tranås

Bequoted · REAL HOLDING TILLTRÄDER STÖRRE INDUSTRIFASTIGHET I TRANÅSReal Holding i Sverige AB (publ) har idag tillträtt fastigheten Komp Läs mer på Bequoted >

BILD Styrelsen i Power & Tower är nu enig i om att ansöka om listning vid NGM
Styrelsen i Power & Tower är nu enig i om att ansöka om listning vid NGM

Delecta · I ett pressmeddelande skriver Power & Tower att bolaget nu är beredda till en listning vid NGM. Turerna har varit många för att tillföra kapital sedan ett misslyckande 2017. Det handlar om uppfylla ett köpeavtal och att få fram pengar till detta. Avtalet är nu omförhandlat och hela styrelsen är enig om att notera bolaget på NGM. Läs mer >

Saxlund: Saxlund Group AB, dotterbolag Saxlund Sweden AB tecknar kontrakt till värde av ca 8,5 MSEK

Bequoted · SAXLUND GROUP AB, DOTTERBOLAG SAXLUND SWEDEN AB TECKNAR KONTRAKT TILL VÄRDE AV CA 8,5 MSEKDotterbolag Saxlund Sweden AB har d Läs mer på Bequoted >

BILD Numisbing förlänger emissionen och utökar styrelsen
Numisbing förlänger emissionen och utökar styrelsen

Delecta · Numisbing AB meddelar att på grund av investeringen GEM Global Yield LLC SCS om 150 miljoner SEK har styrelsen beslutat förlänga den pågående spridningsemissionen i bolaget fram till den 30 juni. Därtill har styrelsen utökats med två svenska ledamöter inför den kommande noteringen på svensk börsmarknad. De svenska ledamöterna heter Agneta Berliner och Scott Millar. Extern VD heter Mikael Wester. Samtliga dessa personer bor i Sverige. Roadshow genomförs i Stockholm (26 juni) och Malmö (27 juni). Läs mer >

Marknadsmeddelande 50/18 - Korrigering, sista dag för handel med SpectraCure AB:s TO2 är den 26 februari 2018 (tidigare angivet 26 januari 2018)

Cision Aktitorget · Sista dag för handel i bolagets teckningsoption, SPEC TO2, är den 26 februari 2018. Läs mer på Cision Aktitorget >

BILD Numisbing Limited investerar 9,4 Mkr i sin ”Collectibles Fund”
Numisbing Limited investerar 9,4 Mkr i sin ”Collectibles Fund”

Delecta · Numisbing AB meddelar att dess Dubai-baserade dotterbolag Numisbing Limited, har investerat 1 miljon US Dollar (9,4 miljoner) i Klass A av Collectibles Fund separat portofolio, per 31 maj 2019 NAV omfattande 142,4068 US Dollar per enhet ( Bloomberg: CABCOSP: KY). Denna investering kommer att utnyttjas av ”Collectibles Fund” för att förvärva mer numismatiska saker till sin befintliga portfölj. Läs mer >

Bonäsudden: Kallelse till årsstämma i Bonäsudden Holding

Bequoted · KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONÄSUDDEN HOLDINGAktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ), org. nr. Läs mer på Bequoted >

BILD Numisbing säkrar 150 miljoner kronor
Numisbing säkrar 150 miljoner kronor

Delecta · Numisbing AB säkrar 150 Mkr i kapital från GEM Global Yield Fund i New York Numisbing har ingått avtal om en kapitalinvestering till bolaget med GEM Global Yield Fund LLC SCS som är en New York-baserad privat investeringskoncern. Investeringen omfattar 150 Mkr. Kapitalet kommer att användas till rörelsen, inköp till lager, projektfinansiering och förvärv av bolag. Enkelt uttryckt tillåter avtalet bolaget att snabbt utvidga rörelsen. Läs mer >

Xavitech: Xavitechs företrädesemission tecknades till 168%

Bequoted · XAVITECHS FÖRETRÄDESEMISSION TECKNADES TILL 168%Xavitech AB meddelar idag att företrädesemissionen, som avslutades den 19 feb Läs mer på Bequoted >

BILD Memorandum för Numisbing AB (publ)
Memorandum för Numisbing AB (publ)

Delecta · Ett komplett memorandum från Numisbing finns nu att ladda ner på Big Ben venture´s hemsida. Se nedan Även en teaser finns som sammanfattning av memorandumet. I denna teaser finns en koppling att kunna teckna sig i pågående emission. Läs mer >

Marknadsmeddelande 49/18 - Sista dag för handel med SpectraCure AB:s TO2 är den 26 januari 2018

Cision Aktitorget · Sista dag för handel i bolagets teckningsoption, SPEC TO2, är den 26 januari 2018. Läs mer på Cision Aktitorget >

Ny Vd och styrelse i HireXtra

Delecta · Ny VD med ny styrelse är utsedd o HireXtra AB. En presentation med VD:n gjordes under Roadshowen i april. Lars Wolf berättar på You Tube kanalen (Länk: https://www.youtube. Läs mer >

Se presentationerna från Börsveckans Småbolagsdag 21 feb.

Cision-ekonomi · Småbolagsdagen är ett samarbete mellan Financial Hearings och Börsveckan. Läs mer på Cision-ekonomi >

BILD Två nya videopresentationer
Två nya videopresentationer

Delecta · Två nya presentationer av bolag som skall noteras finns nu på Delectas You Tube kanal. Numisbing som har fyra fonder som blivit topprankade av Bloomberg. Bolaget använder fonderna för att från bolaget köpa samlarobjekt till lågt pris för att sedan sälja dessa senare dyrt. Det blir en lyckosam placering och värdeökning för bolaget och för de som är aktieägare i bolaget. Denna tjänst för de som inte är kunniga i samlarobjekt som gamla mynt men vill vara med på uppgången. Läs mer >

ASTG: Utfall i ASTGs nyemission

Bequoted · UTFALL I ASTGS NYEMISSIONDen 19 februari avslutades teckningstiden för ASTGs nyemission med företrädesrätt. Läs mer på Bequoted >

BILD Fyra bolag presenteras vid RoadShowen i april
Fyra bolag presenteras vid RoadShowen i april

Delecta · Fyra bolag presenteras under Roadshowen på två orter i april. 8 och 9 april i Stockholm respektive Göteborg. Därefter kommer informationsmöte ske i London den 10 april med bolagen. Handlar mycket om Artificiell Intelligens och motsatsen med gamla sedlar och mynt. Boka dig på financialevenings. Läs mer >

Marknadsmeddelande 48/18 – Smoltek Nanotech Holding AB noteras på AktieTorget den 26 februari 2018

Cision Aktitorget · Första handelsdag på AktieTorget för Smoltek Nanotech Holding AB:s aktie är den 26 februari 2018. Läs mer på Cision Aktitorget >

BILD Skall noteras - Numisbing
Skall noteras - Numisbing

Delecta · Numismatiska samlarmynt ger potentialen till en högre avkastning än guld och har utvecklat sig mycket positivt under de senaste årtiondena. En investering i sällsynta mynt kan erbjuda möjlighet till attraktiv avkastning. Marknaden är av naturen begränsad. Som en följd av det ökar intresset konstant vilket skapar stigande priser på medellång och lång sikt. Läs mer >

Kopy Goldfields: Kopy Goldfields participates in the PDAC 2018 conference

Bequoted · KOPY GOLDFIELDS PARTICIPATES IN THE PDAC 2018 CONFERENCEKopy Goldfields participates in the PDAC 2018 conference Kopy Goldfie Läs mer på Bequoted >

BILD 1, 8 miljoner svenskar äger aktier
1, 8 miljoner svenskar äger aktier

Delecta · Värdet på aktierna är 666 miljarder kronor. Man äger aktierna privat. Faktiskt ökade antalet personer som äger aktier direkt. Dock Endast 11 procent av marknadsvärdet ägs nämligen av privatpersoner. Läs mer >

VA Automotive: Fortsatt negativt rörelseresultat under Q4 samt senareläggning av bokslutskommuniké till 15 mars

Bequoted · FORTSATT NEGATIVT RÖRELSERESULTAT UNDER Q4 SAMT SENARELÄGGNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TILL 15 MARSUnder 2017 har VA Automotive, Läs mer på Bequoted >

BILD Svenska bolag säljs ut - vi tar in utländska bolag till Stockholmsbörsen
Svenska bolag säljs ut - vi tar in utländska bolag till Stockholmsbörsen

Delecta · Dagens industri kunde med statistik i veckan peka på att allt fler svenska bolag säljs ut ägarmässigt på grund av den svenska svaga kronan. Det är billigt att köpa in sig i svenska börsföretag från ett utländskt perspektiv. Globaliseringen på aktiemarknaden är ett faktum. Financialevnings gör det möjligt att köpa in sig i utländska bolag som noterar sig på svensk börsmarknad. Det gäller att hänga med i tiden. Läs mer >

Marknadsmeddelande 47/18 - Information om Transferator AB:s teckningsoptioner

Cision Aktitorget · Första dag för handel med Transferator AB:s teckningsoptioner TRAN TO 4 A och TRAN TO 5 B är den 26 februari 2018. Läs mer på Cision Aktitorget >

BILD Sju bolag kommer till Roadshowen
Sju bolag kommer till Roadshowen

Delecta · Upp till sju bolag kommer till Roadshowen i mars. Missa inte detta! Sex till sju bolag deltar på Roadshowen i mars på tre orter - Stockholm, Göteborg och Örebro. I nämnd ordning. European Moving Group AB, Btab e-commerce, Pensum, Fantasy Grudge, Eco Energy World och Sprinkle. Två av bolagen European Moving Group samt Sprinkle genomför emission inför listning. Läs mer >

VideoBurst tillförs cirka 2,8 MSEK genom företrädesemission

Cision Aktitorget · Företrädesemissionen i Videobur Sthlm Int AB (publ) tecknades till drygt 2,8 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser Läs mer på Cision Aktitorget >
Enkrona

INVESTERA

Investera efter halva resan?

När bolaget blir listat eller börsnoterat är halva resan redan gjord, sett ur investerarsynpunkt. För att få en så stor uppsida som möjligt på en investering, gällerdet att komma in så tidigt som möjligt som aktieägare i bolaget. Läs mer >>

Megafon

ANNONSERA

Nå ut med budskapet

Vi har ett nyhetsbrev som följer ekonominyheter och har en bevakning på särskilt intressanta bolag som är noterade på en mindre lista. Här får man tips och information om dessa bolag. Nyhetsbrevet skickas ut från delecta.se Läs mer >>

Om financialevenings.se

Kontakt >

Cookies & säkerhet >

financialevenings.se

financialevenings.se · Kontakt · Cookies & säkerhet