Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://delecta.se/http://www.unqouted.se/YouTube

Numisbing AB (publ)

Numisbing AB (publ)

Numisbing tog in ca 19,6 miljoner innan listning

Numisbing AB (publ) får in närmare 19,6 miljoner SEK i nyemission innan ansökan om listning

STOCKHOLM, 23 augusti 2019 - NUMISBING AB ("Numisbing" eller "Bolaget") tillkännagav idag att bolaget har stängt sin emission innan bolaget ansöker om listning på Nasdaq, First North i höst. Emissionen inbringade 19 590 933 SEK där emissionen omfattade ett erbjudande om sammanlagt 24,4 miljoner SEK (80,3 procents teckning).

Företaget säkerställde nyligen ett treårigt kapitalåtagande på 150 miljoner kronor genom aktieköp från GEM Global Yield Fund LLC SCS ("GEM"), en New York-baserad privat investeringsgrupp. Hälften av denna investering går till en Collectibles-fond för att förvärva mer samlarföremål.

"Vi är väldigt nöjda med att säkerställa detta kapitalintag till Numisbing vid sidan av det avtal bolaget har med GEM Global Yield Fund. Numisbing har nu möjligheter att snabbt kunna växa på nya geografiska marknader, kommenterade Numisbing´s grundare och ordförande, Ramkumar Sarangapani.

"Tack vare det höga intresset på samlarmarknaden under några år uppvisar fonden en mycket stark tillväxt med över 28 procent under 2018 och en tillväxt på 13,35 procent under de första sex månaderna 2019, "sade Numisbing grundare och ordförande, Ramkumar Sarangapani.

Emissionen inbringade således 19 590 933 SEK innan sedvanliga emissionskostnader där emissionen omfattade ett erbjudande om sammanlagt 24,4 miljoner SEK.

Tillväxten i Numisbing

Bolaget växer mycket snabbt och dubblade nästan sin omsättning från 19 miljoner kronor 2017 till 37 miljoner kronor 2018. Tillväxten är alltjämt mycket stark under 2019 och ledningen i bolaget hoppas även detta år på en fördubbling av omsättningen. Eftersom Numisbing äger stora andelar i fonden på Kayman öarna ökar därmed också värdetillväxten i Numisbing.  Numisbing står nu inför en börsnotering vid Nasdaq i Stockholm och skall gå igenom prövning inför notering med Certified Advisor i Sverige. Någon nyemission i samband med noteringen kommer inte att ske. Det finns få noterade bolag som specialiserat sig främst kring sällsynta och antika mynt och andra unika samlarobjekt. Alla investeringar i antika mynt och samlarobjekt sker via fonden. 

Investeringsmarknaden 

Investeringsintresset kring historiska mynt har ökat de senaste åren, och den internationella aktiemarknadens investerare söker efter fler diversifierade investeringsportföljer. I takt med oro på de globala aktiemarknaderna söker investerare efter mer värdebeständiga investeringsobjekt och därmed ökar prissättningen på dessa objekt vilket främst är historiska mynt.  

Om Collectibles Fund:

Collectibles Fund Segregated Portfolio, som förvaltas av Cabaritta Funds SPC, är en sluten fond som finns vid Caymanöarna sedan 2017. Fondens mål är uppskatta tillgångar inom dess samlarområde och investerar främst i samlarobjekt och konstverk, med inriktning på en årlig avkastning på över 10 procent. För närvarande har det sex olika tillgångsklasser med separata portföljer baserat på olika typer av investeringar

Om GEM:

GEM (www.gemny.com), grundad 1991, är en USD 3,4 miljarders alternativ investeringskoncern som förvaltar en mångsidig uppsättning investeringsalternativ som är inriktade på tillväxtmarknader över hela världen.GEM har slutfört 370 transaktioner i 70 länder.

GEMs investeringsalternativ ger koncernen och dess investerare en diversifierad portfölj av tillgångsklasser som spänner över hela det globala privata investeringsspektrat. Deras fonder och investeringsalternativ ger GEM och dess partners exponering för: Small-Mid Cap Management Buyouts, Private Investments in Public Equities (PIPE) och val av olika venture-investeringar. 

GEMs fonder är: CITIC-GEM-fonden (förfallit i december 2015), Kinderhook Industries (GEM och LP utan röstning), GEM Global Yield Fund LLC SCS, GEM India och VC Bank / GEM Mena Fund (GEM lämnade både sin GP och LP-insatser i dessa fonder 2015 och 2010).

Om NUMISBING:

NUMISBING AB (www.numisbing.se) är ett Numismatisk & konst-bolag med huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har sin operativa verksamhet i Dubai, Förenade Arabemiraten, som för närvarande är på väg att noteras på Nasdaq First North Stock Exchange i Stockholm, Sverige. Sedan starten 2012 har Numisbing vuxit till ett ledande Numismatiks-företag i Mellanöstern-regionen med en marknadsandel om nära 75 procent.

Under sommaren kommer Numisbing AB att ansöka om listning vid Nasdaq, First North i Stockholm. Mer information vid www.numisbing.se. 

För mer information, kontakta: 

Ramkumar Sarangapani, Styrelseordförande Numisbing AB, Tel. +971 50 588 1838, ramkumar@numisbing.com, eller
Jan Rejdnell Investor Relations (IR) Tel. + 46 () 0708-14 44 00, jan@delecta.se

 

Läs mer om Numisbing AB (publ) på financialevenings.se >     www.numisbing.se >
Enkrona

INVESTERA

Investera efter halva resan?

När bolaget blir listat eller börsnoterat är halva resan redan gjord, sett ur investerarsynpunkt. För att få en så stor uppsida som möjligt på en investering, gällerdet att komma in så tidigt som möjligt som aktieägare i bolaget. Läs mer >>

Megafon

ANNONSERA

Nå ut med budskapet

Vi har ett nyhetsbrev som följer ekonominyheter och har en bevakning på särskilt intressanta bolag som är noterade på en mindre lista. Här får man tips och information om dessa bolag. Nyhetsbrevet skickas ut från delecta.se Läs mer >>

Om financialevenings.se

Kontakt >

Cookies & säkerhet >

financialevenings.se

financialevenings.se · Kontakt · Cookies & säkerhet