Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://financialevenings.se/http://www.onoteratlistan.se/YouTube

En AI företag inom rekrytering

 

HireXtra är nästa generations AI personal- rekryteringsplattform. Detta ger ar- betsgivare och personalrekryterare en effektivt snabbt ochh effektivt instru- ment att hitta rätt person bland ALLA sökande. Antalet sökande per tjänst ökar i snabb takt och processen att ta fram rätt person som tar allt längre tid. Tjänsten är helt molnbaserad och byg- ger på personens CV. Det är en one-stop-shop publik personalplattform. HireXtra Erbjuder plattformen till storföretag eller via personalrekryterings- företag som är partners.

Resultatet blir att hela anställnings- processen klaras av på 7 dagar till 92 procents säkerhet. Alla CV skannas och gås igenom. 4-5 toppkanidater tas fram och gås igenom extra av programm- met som söker i 657 öppna databaser /register för att säkerställa riktigheten i i det CV som är lämnat och säkerställa erfarenheter och utbildning passar för arbetet.

Detta i sin tur reducerar hela process- tiden för att anställa rätt person med över 45 procent. Det blir säkrare urval av sökande och processen går snabbare och därmed är det extremt mycket mer kostnadseffektivare. Därtill är kvalitén på arbetet säkerställd och görs digitalt. Alla andra gör denna process manuellt i världen och har därför avvikelser och tar tid och därmed kostnader.

 

Tre Patent

Bolagsgruppen har tre patent på algoti- mer som är integrerade med varandra. Det är en så kallad PCT som täcker 187 länder. AI och MI algoritmer till ”Hire Fast 30 X”. Med dessa alogorimer sparar man kostnader med 30-55% och hela processen med upp till 65%. Kvalitén i processen ökar samtidigt.

6000 återförsäljare på
fyra månader

Bolagsgruppen växer och har öppnat landsbaserade kontor i fem länder i Europa för att ta hand om internatio- nella bolag. Dessa kontor söker nu också återförsäljare som kan använda plattformen som rekryterare. I Indien har man som testmarknad 5.700 re- kryterare som använder plattformen. i England 280 stycken. Allt detta har skett på fyra månader. Planerna är att få 3-4000 rekryteringsbolag till i Europa på sex månader.

Läs mer om bolaget: https://www.hirextra.com/

Läs mer om AI nedan och se TED Talk:

Artificial intelligence (AI) is the hot technology for Silicon Valley startups (I’ve personally talked to 15 AI startups in the past year). In fact, AngelList currently lists more than 2,000 AI startups with an average valuation of $5 million. In his TED Talk, digital visionary Kevin Kelly described AI as the next revolution, and his simple formula for startups is to “solve a problem using AI.” And, IDC projected the AI market will reach more than $47 billion by 2020, with 62% of enterprises adopting the technology by next year.