Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >


NeuroVive Pharmaceutical AB

INFORMATIONSMÖTEN VÅREN 2018

Välkommen till informationsträffar

NeuroVive Pharmaceutical ABNeuroVive genomför en företrädesemission med teckningstid 10-24 april. Informationsmöten arrangeras i Stockholm och Göteborg.  NeuroVive har flera lovande läkemedelsprojekt inom medfödda mitokondriella sjukdomar, traumatisk hjärnskada och fettleversjukdomen NASH. För dessa allvarliga sjukdomar finns för närvarande inga läkemedel. En emission genomförs som erbjuder möjlighet att investera i dessa projekt och deras betydande marknadspotential. Medel från emissionen kommer att bekosta fortsatt klinisk utveckling inom KL1333 för medfödda mitokondriella sjukdomar, och NeuroSTAT® för behandling vid akut hjärnskada, vidare för prekliniska projekt inklusive NV556 vid NASH där utlicensieringsaktiviteter pågår. ANMÄL DIG! Stockholm Tid: 17 april 2018, kl. 17-19 Plats: Klara Strand (Klarabergsviadukten 90), rum Ängsö Göteborg Tid: 19 april 2018, kl. Läs hela texten >


Senaste:
· NeuroVive Pharmaceutical AB: INFORMATIONSMÖTEN VINTER/VÅR 2018
· INFORMATIONSMÖTEN VINTER/VÅR 2018
· Highlander Uptown Hldr Uptwn AB: Fintech för finansbranschen
· Originalbagarn AB: Beställ mer info...
· Runway Safe AB: Tre bolag på en timma