http://financialevenings.se/http://www.unqouted.se/YouTube


Numisbing AB (publ)

ROADSHOW I DECEMBER 2019

Infomationsmöte om Numisbing inför börsnoteringen

Roadshow


Numisbing AB (publ)NUMISBING AB (PUBL) står inför en börsnotering på Nasdaq i Stockholm. Bolaget har över 1000 aktieägare och har varit mycket lönsamt sedan starten 2012. Bolagets VD Lars Wolfe berättar om bolagets vision att växa i Europa med bibehållen lönsamhet mellan 20-30 procent. Bolaget är ett utdelningsbolag. Läs hela texten >


Senaste:
· Numisbing AB (publ): Roadshow i juni 2019
· Numisbing AB (publ): Roadshow i juni 2019
· HireXtra AB: roadshow i april
· roadshow i april
· Fyra bolag presenteras vid RoadShowen i april