Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://financialevenings.se/http://www.unqouted.se/YouTube

Fyra bolag presenteras vid RoadShowen i april

Roadshow


Mrt Sure Thing

Mr Sure Thing grundades år 2018 och är ett state-of-the-art inom teknologi baserat på dataanalys som fokuserar på utveckling av rvolum data vad avser dataanalyser och relaterade internettrender och områden som online-sports-betting. Det finns oss veterligen inget annat bolag som granskar olika bettingsajter runt klotet med hjälp av AI och därtill självlärande Artificiell Intelligens. Bolaget är svenskt och publikt och kommer ha en till hälften svensk styrelse och hälften amerikansk. Spelmarknaden är störst i världen vad gäller nöjesindustrin. Många sajter blir uppköpta och en prenumeration på Mr Sure Thing ger värdefull analysdata för industrin, investerare och för den delen spelare. Den finansiella planen antar en genomsnittligt abonnemangspris om cirka 10 USD per månad och en abonnenttillväxt om 15 procent per månad.

European Moving Group

Internationella flyttar i Europa. Plattformen räknar ut antalet kubikmeter som privatpersonen vill flytta och räknar dessutom ut vägtullar, färja samt kilometersträckan. Kunden får ett fast pris och betalar en deposition om 59 € i förskott. Två veckor innan flytt betalas hela beloppet. Kunden kan under flyttiden fram till när flytten skall ske, lägga till eller dra ifrån antalet kollin. Bolaget har inga egna bilar eller chaufförer utan hyr in dessa. Man är ett Uber inom flyttande. Under kvällen presenteras svensk VD från Göteborg och två styrelseledamöter från Sverige förutom de engelska huvudägarna från Folkstone, Kent (nära kanalen). Biolaget har nästan fyrdubblat sin omsättning senaste året.

Numisbing

Expert inom Numismatik ( äran om mynt, sedlar, polletter och medaljer). En oerhört lönsamt bolag som vuxit kraftigt sedan starten 2012. NUMISBING är ett Dubai-baserat företag och består av en grupp "Numismatic Collectors and Dealers". Bolagets kärnverksamhet är att genomföra auktioner, handel och investeringar i numismatik. Man är specialiserade på Mellanöstern och indiska mynt, sedlar och frimärken. Bolagets rådgivande styrelse har mer än 250 års kombinerad kunskap och erfarenhet, som kan tjäna alla Numismatic-samlares behov.
 
HireXtra AB
Revolutionerar rekryteringsbranschen. Skannar alla CV som söker en tjänst. I förhållande till de krav som arbetsgivaren ställer på den som skall innehan tjänsten göras en sållning med hjälp av AI och ML. Programmet rankar topp-fem och hjälper rekryteraren med en mycket snabb och säker rekrytering. I dag hinner bara gå igenom 25 procent av alla sökanden. Bolaget är till största delen en svensk styrelse med svensk VD - Lars Woif som arbetat mycket internationellt. Presentation finns på You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=CnNDHpvAANo&feature=youtu.be. Du kan testa att ladda upp ditt CV på https://www.hirextra.in/skillPassport . Du laddar upp ditt CV oavsett format så läser programmet av och presenterar resultatet. Pröva. 
HireXtras operativa mål är att Bolaget före utgången av 2020 ska ha:
• etablerad verksamhet i 12 länder
• en omsättning 2020 över 275 miljoner kronor
• en EBITDA 2020 på 50%
 
 


Senaste:
· Numisbing AB (publ): ROADSHOW I DECEMBER 2019
· Numisbing AB (publ): Roadshow i juni 2019
· Numisbing AB (publ): Roadshow i juni 2019
· HireXtra AB: roadshow i april
· roadshow i april