http://financialevenings.se/http://www.unqouted.se/YouTube

Samlarfonderna ökar i värde med 24 procent fram till oktober

Delecta · Numisbing AB (publ) rapporterar NAV om tre klasser av fonder som Numisbing AB (publ) investerar i. Det finns tre olika klasser av ”Collectibles Fund” med separata portföljfonder. Under oktober ökade NAV för klass A och B med +2,07 respektive +2,01 procent med sina innehav och klass C ökade med +1,94 procent. "Collectibles Fund" används för att förvärva mer numismatiska objekt till den befintliga portföljen. Läs mer >

BILD Infomöte inför börsnoteringen

Infomöte inför börsnoteringen

Delecta · NUMISBING AB (PUBL) står inför en börsnotering på Nasdaq i Stockholm. Bolaget har över 1000 aktieägare och har varit mycket lönsamt sedan starten 2012. Läs mer >


EKONOMINYHETER I KORTHET

Samlarfonderna ökar i värde med 24 procent fram till oktober

Delecta · Numisbing AB (publ) rapporterar NAV om tre klasser av fonder som Numisbing AB (publ) investerar i. Läs mer >

BILD Infomöte inför börsnoteringen
Infomöte inför börsnoteringen

Delecta · NUMISBING AB (PUBL) står inför en börsnotering på Nasdaq i Stockholm. Bolaget har över 1000 aktieägare och har varit mycket lönsamt sedan starten 2012. Läs mer >

BILD Fonderna för samlarobjekt fortsätter öka i värde
Fonderna för samlarobjekt fortsätter öka i värde

Delecta · Numisbing AB (publ) rapporterar om tre klasser av fonder som Numisbing AB (publ) investerar i. Det finns tre olika klass av ”Collectibles Fund” med separat portofolio. Läs mer >

AKTUELLA EVENT

Det finns inga aktuella event...

Numisbing AB (publ)Numisbing AB (publ)

ROADSHOW I DECEMBER 2019

Infomationsmöte om Numisbing inför börsnoteringen

NUMISBING AB (PUBL) står inför en börsnotering på Nasdaq i Stockholm. Bolaget har över 1000 aktieägare och har varit mycket lönsamt sedan starten 2012. Bolagets VD Lars Wolfe berättar om bolagets vision att växa i Europa med bibehållen lönsamhet mellan 20-30 procent. Bolaget är ett utdelningsbolag. Läs mer >   Bolagsinfo >

Roadshow

OM DELECTA:

Din guide i investeringsdjungeln sedan 20 år

Din guide i investeringsdjungeln sedan 20 år

Delecta Financial Events arbetar sedan 1996 med arrangemang inom finansvärlden. Framförallt är Delecta Financial Events komptens att lyfta fram ett bolags kommunikationsprofil och bygga förtroende ute på en investeringsmarknad. Förtroende skapas med god Investor Relation och kommunikation med bolagets aktieägare. Delecta Financial Events var först ut med RoadShows tillsammans med dåvarande Finanstidningen.
Läs mer >>