Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://financialevenings.se/http://www.unqouted.se/YouTube

Samarbetspartners till Delecta Financial Event AB


Vi arbetar med ett nätverk av företag som är specialiserade på olika områden för att tillsammans klara en kampanj och emission. Eftersom Delecta Financial Event AB specialiserat sig på onoterade bolag är det en rad områden som kompetens måste till för att hjälpa bolagen:

- Investor Relation, bl a författande av pressmeddelanden, VD-brev, utskick av pressmeddelanden, kontakt med journalister etc.
- Skapandet av kommunikativt budskap i en emission (budskap)
- Kapitalanskaffning (bl a med hjälp av investerarmöten ute i landet).
- Arrangemang av RoadShow med bokning av lokaler, anmälan om deltagande i vårt anmälningssystem, moderator på RoadShow.
- Produktion av Power Point-presentation av bolaget för investerarmöten.
- Layout av memorandum/prospekt.
- Layout av teckningssedel/ordnat av emissionskonto etc.
- Layout och tryck av teaser/vykort för utskick till aktieägare/intressenter.
- Tryck av memorandum/prospekt/teckningssedlar.
- Distribution av memorandum/prospekt/teckningssedlar samt utskick av löpande förfrågningar.
- Författande av memorandum/Prospekt.
- Skapandet av en emissionssajt
- Bannerproduktion till finanssajter
- eDR-produktion för utskick på finanssajter
-
- Telemarketing för påminnelser till investerarmöten och att emissionen inom kort stänger.
- Emissionsinstitut som tar hand om emissionen - intag av kapital på emissionskonto hos emissionsinstitutet, upprättande av teckningslista för Bolagsverket, påminnelser till sena betalare, anmälan om emission etc.
- Ägarspridning
- Val av marknadsplats
- Spridning av emitterade aktier via kontoförande institut
- Aktiebok - uppdatering/Förandet av aktiebok
- Ordförande på Årsstämma/Bolagasstämma
- Aktieägarundersökning
- Ordnandet av finansiella event/kundträffar
- Inför/under en mässa. Vi ordnar alla detaljer