Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://financialevenings.se/http://www.unqouted.se/YouTube

Din guide i investeringsdjungeln sedan 20 år


StartbildDelecta Financial Events arbetar sedan 1996 med arrangemang inom finansvärlden. Framförallt är Delecta Financial Events komptens att lyfta fram ett bolags kommunikationsprofil och bygga förtroende ute på en investeringsmarknad. Förtroende skapas med god Investor Relation och kommunikation med bolagets aktieägare.

Delecta Financial Events var först ut med RoadShows tillsammans med dåvarande Finanstidningen. Genom att investerare får träffa bolagets ledning och snabbt kunna bilda sig en uppfattning om bolaget och dess potential kan ett beslut om att investera eller ej fattas.

Delecta Financial Events arbetar med onoterat/olistat och MTF-bolag (dvs ej börsnoterade bolag) . Varför kliva på när halva resan redan är gjord om an ser till bolagets värdeutveckling.

Vi har varit med om hundratalet Roadshows, investarmöten med både små och stora företag. Vi vet vilka krav en investerare ställer på ett bolag som söker pengar på en investerarmarknad.

Nedan följer i kronologisk ordning en hel del av dell arrangemang och aktiviteter vi ansvat för:Sveriges största privatekonomiska mässa
Spara & Placera logoDelecta arbetar sedan 1996 med arrangemang inom finansvärlden. Delecta har arrangerat finansmässor i Sverige mellan 1996-2002. Mässan har arbetat under namnet "Spara & Placera Dina Pengar". 28 mässor arrangerades under denna period med över 90.000 besökande privatpersoner och investerare. Utställande företag var bl.a. banker, försäkringsbolag, finans- och ekonomitidningar, fondkommissionärer, tekniska analysföretag, fondbolag, organisationer, investmentbolag, börsbolag, finansiella marknadsplatser mf l. På grund av långvarig nedgång på de finansiella marknadsplatserna över hela världen lades mässverksamheten ner våren 2001.


Finansiella RoadShows för kunds räkning
RoadshowArrangemangen med mässorna gjordes i eget namn, men nu som tidigare genomförs också andra aktiviteter såsom Events och RoadShows på uppdrag av enskilda företag eller tidningar. Exempel på en sådan aktivitet är ”Tema Fastighetsaktier” som Delecta genomförde för Handelsbanken Markets, Catella Corporate Finance samt Aktiespararna där 16 av börsens största fastighetsbolag exponerades under en dag för intresserade aktieägare.Under våren 2000 genomfördes kundträffar och riktade premiepensionsträffar för SEB respektive Folksam.


Försäkringsmäklarkonvent, PPM-mässa med mera
KuvertUnder 2000 genomfördes också en RoadShow för RATOS räkning efter deras inriktning som Private Equity-bolag. År 2000 genomförde Delecta Sveriges första Försäkringsmäklarkonvent för medlemsorganisationen SFM som arbetar för alla mäklare i Sverige. Landets första och enda PPM-mässa genomfördes med alla de stora aktörerna medverkande samt större arbetsgivare som Stockholms Stad.


Öland Runt 2000
Strand BorgholmInför sommaren 2000 påtog sig Delecta att för huvudsponsors räkning arrangera allt kringarrangemang förutom själva tävlingen till Regattan Öland Runt. Ett arrangemang som blev lyckat och pågick under en vecka med Hotel Strand på Öland som bas.


RoadShow för bolag
RoadshowUnder 2002 genomförde Delecta en större RoadShow för ett engelskt fastighetsbolag Redab Properties Plc. Under 2003 genomfördes en RoadShow kombinerad med nyemission av svensk-amerikanska olje- och gaspsropekteringsbolaget Ginger Oil AB (publ). Under 2004 genomfördes under mars månad en RoadShow kombinerad nyemission om 12 miljoner kronor för svenska spelbolaget 24hbet AB (publ). Under 2005 och löpande samarbetar Delecta med Stockinvest AB och har genomfört mellan 8-12 RoadShows med bolag per år.

RoadShow i samband med emission
Genom TM, DM, emailmarknadsföring, riktade utskick, bearbetning av befintliga aktieägare, annonsering etc genomförs RoadShow för ett bolag som har till syfte att genomföra en NYEMISSION på den svenska marknaden. Bolag som vill få större uppmärksamhet och ökad rörlighet i sin aktie kan givetvis också vara i behov av en RoadShow. Förutom att påta sig fulla ansvaret för en RoadShow och marknadsföringsupplägg av bolaget genomförs också mindre mer riktade satsningar i kombination med en nyemission eller börsintroduktion.

Delecta Financial Events har rykte om sig att genomföra aktiviteterna med högsta kvalité och noggrannhet. Vi tar ansvar för organisation och genomförande. Likaså planerar vi och genomför all reklam och marknadsföring kring det aktuella arrangemanget.

Exempel på sådant bolaget är nu börsnoterade Fortnox som vi var med och arbetade upp på investeringsmarknaden från grunden.

Delecta Financial Events arbetar med en stor mängd kompetenser i nätverk inom den finansiella branschen.VD i bolag på väg mot börsnotering
Genom Jan Rejdnell har Delecta Financial Events AB fungerat som VD i bolag på väg till börsnotering. Exempel på sådant är börsnoterade Ginger Oil AB där Jan Rejdnell var VD under två år. Det finns även andra bolag där Jan Rejdnell gått in och rekonstruerat bolag på uppdrag av advokat.

Samarbete med Stockinvest
Mellan 2004 och 2009 samarbetade Delecta Financial Event AB med Stockinvest. Genomförde RoadShows och hjälpte bolag till notering/listning.

   Uppdrag från Aktiespridning i Sverige AB (publ)
Ett avtal har funnits mellan Aktiespridning i Sverige AB (publ) och Delecta Financial Event AB om att sköta den operativa verksamheten i AIS. Detta skedde emllan 2005 till 2009. Jan Rejdnell träffade ca ett bolag per vecka och undersökte möjligheter till såväl ägarspridning som kapitalanskaffning.

Noterat vs Onoterat
Onoterat vs noteratUnder våren 2009 genomförde Delecta Financial Event AB en RoadShow med eftermiddagsseminarier där en genomgång av vad som krävs av ett bolag för att kunna bli noterat. Samarbete skedde med NGM Börsen.

På kvällen presenterades sex olika bolag som sökte investeringskapital.

Seminarium om Bolagskoden
BolagskodenDen 19 oktober 2009 genomförde Delecta Financial Event AB ett seminarium om Koden för Bolagskoden. Koden är ett led i näringslivets självreglering med syfte att förbättra bolagsstyrningen i svenska börsnoterade bolag. Den kompletterar aktiebolagslagen och annan offentlig reglering genom att ange en högre norm än lagens minimikrav för vad som i allmänhet kan anses utgöra god bolagsstyrning.


Kursledare för styrelseutbildningar/VD-utbildningar
Under några år har vi fungerat som kursledare i ett flertal VD-utbildningar och styrelseutbildningar i Sverige. Först skedde samarabetet med Bolagslyftet och senare med Executive People AB.

www.onot.se
Delecta Financial Event AB samarabetade sedan 2011 till 2012 med Trader Invest Europe AB och lanserade en bevakning av onoterade/olistade bolag med nyhetsbrev som utkom varje vecka. Det är bolag som det ej handlas med på några listor.
Sedan 2013 står Delecta Financial Events AB på egna ben med två sajter och nyhetsbrev som bevakar olistat och MTF-bolag som det drivs daglig handel i.

aktieps, loggaDelecta genomgick i början av 2013 en stor förändring. Start av aktiesajterna www.aktieps.se med dagliga nyhetsbrev som bevakar ekonominyheter och alla MTF-bolag som är listade på Aktietorget, OMX First North samt NGM MTF (ca 235 bolag). Dagliga nyhetsbrevet nådde ut till 40.000 prenumeranter

Även alla olistade bolag som någon gång genomfört en emission och har cirka 10 aktieägare eller fler. Dessa bevakades på sajten www.olistat.se med ett veckonyhetsbrev som når 70.000 prenumeranter.

I slutet av 2017 lade Delecta ner dessa sajter och nyhetsbrev för att inrikta sig mer på bolag som omdelbart står inför en listning och de hundratals mindre bolag som redan är listade. Aktieaffärer och börsen går allt snabbare. Intresset från mindre aktieägare riktas nu mer in på bolagen som kvalificerat sig som listade på en marknadsplats. Processen tar för lång tid från första emission till listning. Det tålamodet finns i begränsad utsträckning i dag på markanden.

Olistat.se bevakade olistade bolag
Olistat koggaSajten är nedlagd men bavakde cirka 130 bolag som bevakas nyhetssmässigt. Det är bolag som det inte finns daglig orderdriven ghandel i eller ens handel.