Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://delecta.se/http://www.unqouted.se/YouTube

Numisbing AB (publ)

Numisbing AB (publ)

Vinsten ökade kraftigt i Numisbing

 

Nettoomsättningen har minskat i Numisbing under 2019 från 35,2 till 25,2 MSEK. Dock har rörelseresultatet ökat under samma period, trots omsättningsminskningen. Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,3 MSEK) inklusive förändring i verkligt värde på investeringar i numismatiska tillgångar, +5,0 MSEK. Numisbing har en strategi med detta vilket man tänker fortsätta med även under detta året. Man har lyckats att ”stänga” några erbjudanden med högt värde under senaste kvartalet med en mycket högre vinstmarginal. Numisbing ökade försäljningen med 74% under 2019.

 

Numisbing är också rådgivare och delägare i ”Collectible funds” – dvs samlarfonderna. De ger förutom inkomster också avkastning på de vinster fonden gör. Värdet på investeringarna i fonden gör att även Numisbing kan ta del av dessa som delägare. Senaste året ökade fonden 27, 65 % i värde. Under senaste kvartalet investerade Numisbing ytterligare 300 000 USD i fonden.

 

Marginalerna (EBITDA / EBIT) har på två år stigit från cirka 12 % till dagens 31,1%. Det är tack vara byte av affärsmodell med att fonderna startade för två år sedan. 

 

Fonden visar en mycket stark värdetillväxt på över 28 procent 2018 och en tillväxt om drygt 27 procent under 2019. Fonden är i dag värd 5 800 000 USD och har närmare 17.800 objekt i sin ägo. Det mesta av Numisbings verksamhet styrs nu till Fonden för samlarföremål. Det beror på att lönsamheten blir mycket större för Numisbing då, i och med att värdet ökar med de många föremålen och likviditeten hålls uppe i bolaget som gör att man kan göra fler affärer. Inte bara tempot ökar utan också möjligheten att gå in på nya geografiska marknader.

 Numisbing Limited är dotterbolaget till Numisbing AB (publ) och fungerar som investeringsrådgivare till samlarfonderna och ger service till fonden som denna betalar för. Eftersom Fonden för samlarföremål annars är fristående från Numisbing uppstår heller ingen misstanke från kunderna om att Numisbing skaffar sig fördelar med bästa mynten/sedlarna själv med lägre priser då allting sker öppet och med externa värderare.  Numisbing har också själva investerat i fonden. Den totala investeringen från NUMISBING GROUP i fonden är 2,70 miljoner USD (2 miljoner USD av NUMISBING AB och 700K USD av Numisbing Ltd). Det totala värdet i fonden är 5 800 000 USD.

Samlarfonderna, är första i sitt slag i världen, vilka startades för i praktiken för två år sedan, vilka uppnådde 28% i tillväxt det första året (2018) och drygt 27% under det andra året (2019), har fortfarande ingen konkurrens. På grund av den tillväxt som fonden uppnås baserat på Numisbings råd fortsätter fondförvaltaren med det avtal med Numisbing, eftersom vi är det bästa valet. Utöver detta har vi också investeringar i fonderna, som vi planerar att öka upp till 7,50 miljoner USD före slutet av 2020. Därför kommer detta att hjälpa oss att ha en stadig ökning av vinsttillväxten.

Detta är ett unikt koncept där bolaget snabbt kommer att ha världens högsta marknadsandel inom det numesmatiska området. Eftersom värderingen inte bara bygger på historiska resultat, utan också på den marknadsandel man skaffar sig med  affärsmodellen, samtidigt som värderingen av historiska mynt hela tiden ökar, så ökar även vinsten i bolaget. Fonden köper sina egna objekt. Inga objekt säljs från  Numisbing direkt till fonden.

Det finns bara ett scenario där Numisbing säljer en vara till fonden, vilket skulle kunna vara om Numisbings tillverkade en egen produkt inom området, som inte kan köpas från någon annanstans i världen.

Läs mer om Numisbing AB (publ) på financialevenings.se >     www.numisbing.se >
Enkrona

INVESTERA

Investera efter halva resan?

När bolaget blir listat eller börsnoterat är halva resan redan gjord, sett ur investerarsynpunkt. För att få en så stor uppsida som möjligt på en investering, gällerdet att komma in så tidigt som möjligt som aktieägare i bolaget. Läs mer >>

Megafon

ANNONSERA

Nå ut med budskapet

Vi har ett nyhetsbrev som följer ekonominyheter och har en bevakning på särskilt intressanta bolag som är noterade på en mindre lista. Här får man tips och information om dessa bolag. Nyhetsbrevet skickas ut från delecta.se Läs mer >>

Om financialevenings.se

Kontakt >

Cookies & säkerhet >

financialevenings.se

financialevenings.se · Kontakt · Cookies & säkerhet