Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://delecta.se/http://www.unqouted.se/YouTube

Numisbing AB (publ)

Numisbing AB (publ)

Ny VD och uppgraderad styrelse i Numisbing

Numisbing AB (publ) graderar upp sin styrelse och utser ny VD inför börsnoteringen

Lars Wolf har arbetat som Senior Consult på SwedExport med fokus på affärsutveckling av export och internationalisering. Det har handlat om att investera på utvalda marknader, men också omtagande eller avbrytande av tidigare affärskanaler, som kommer att ersättas med nya, mer lämpliga affärspartners. Lars har också fungerat som affärscoach och mentor i olika innovationskluster. Aktiv i styrelseakademin och är certifierad styrelseledamot (Corporate Governance och CSR). Lars Wolf är verksam i Stockholm.

Robert Hasslund är Auktoriserad revisor och är partner vid företaget RSM i Stockholm. 

Styrelsen består av följande personer;

Ramkumar Sarangapani, född 1979, grundare och styrelseordförande

Ramkumar är en ekonomexaminerad chef för finansavdelningen för olika företag under de senaste 15 åren. Som professionell numismatist och sedelsamlare under två decennier grundade han Numisbing Limited 2012 och är ordförande för företaget. Ramkumar har medlemskap i 25+ numismatiska samhällen runt om i världen och är tillförordnad president i International Bank Note Society (IBNS), Dubai Chapter. Han har gjort mycket forskning inom numismatik, publicerade flera forskningsartiklar i ledande numismatisk tidskrift och vunnit några priser för sitt bidrag till detta område. Han håller för närvarande 5 Guinness-världsrekord och vill gärna lägga till mer i framtiden. Verksam i Dubai.

Anthony Godinho, född 1976, styrelseledamot

Godinho har en portugisisk national- och handelsexamen, för närvarande chef för marknadsavdelningen i en ledande IT-grupp, är en samlare och en expert på numismatik i mer än 20 år. Han tar hand om försäljning och marknadsföring för Numisbing sedan 2012. Han har varit medlem i flera numismatiska grupper och fungerar för närvarande som kassör i International Bank Note Society. I dag verksam i Dubai.

Scott Millar, född 1979, styrelseledamot

Scott är för närvarande på väg att bygga bolaget BlockSettle och är väl erfaren inom IT såväl som inom Blockchain-teknik. Har erfarenhet av styrelsearbete och från att bygga upp nya organisationer. Finansiell teknik är en av de mest komplicerade sektorerna att förstå, eftersom den kombinerar komplexiteten på finansmarknaderna med den innovation som tekniken möjliggör. Att utveckla en förståelse för hur man hanterar affärsutveckling i detta utvecklande landskap är ett område som utmanar Scott. Han är bosatt i södra Sverige. Han har en civilingenjörsexamen från Lunds universitet i ekonomi och ekonomi.

Agneta Berliner, född 1958, styrelseledamot

Agneta har nyligen lämnat ABB Industrigymnasier som VD. Agneta har lång erfarenhet av att utveckla kunskapsorganisationer av ledande och entusiastiska medarbetare och kollegor. Agneta har fokuserat på företag i sektorn förändring och tillväxt. Den erfarenhet som finns inom affärsutveckling har skett i roller som styrelseledamot och som ordförande, verkställande direktör, operationschef och som extern konsult. Agneta har internationell erfarenhet och kontaktnät. Tidigare har Agneta varit chef för Handelskammaren i Västerås. Hon har lång erfarenhet som VD och projektledare på ett antal reklam- och marknadsföringsbyråer. Agneta Berliner är bosatt i södra Sverige.

Hon har en utbildning inom bland annat juridik från Lunds universitet.

"Mycket kompetent styrelse är på plats och Numisbing väntar bara på att bli noterade eftersom vi då kan starta ett antal intressanta projekt med det kapital vi erhållit genom emission och avtalet med GEM Yield, "sade Numisbing grundare och ordförande, Ramkumar Sarangapani.

Emissionen inbringade således 19 590 933 SEK innan sedvanliga emissionskostnader och avtalet med GEM Yield ger en möjlighet om investeringar i Numisbing genom aktieköp om 150 miljoner SEK.

Tillväxten i Numisbing

Bolaget växer mycket snabbt och dubblade nästan sin omsättning från 19 miljoner kronor 2017 till 37 miljoner kronor 2018. Tillväxten är alltjämt mycket stark under 2019 och ledningen i bolaget hoppas även detta år på en fördubbling av omsättningen. Eftersom Numisbing äger stora andelar i fonden på Kayman öarna ökar därmed också värdetillväxten i Numisbing.  Numisbing står nu inför en börsnotering vid Nasdaq i Stockholm och skall gå igenom prövning inför notering med Certified Advisor i Sverige. Någon nyemission i samband med noteringen kommer inte att ske. Det finns få noterade bolag som specialiserat sig främst kring sällsynta och antika mynt och andra unika samlarobjekt. Alla investeringar i antika mynt och samlarobjekt sker via fonden.

Investeringsmarknaden

Investeringsintresset kring historiska mynt har ökat de senaste åren, och den internationella aktiemarknadens investerare söker efter fler diversifierade investeringsportföljer. I takt med oro på de globala aktiemarknaderna söker investerare efter mer värdebeständiga investeringsobjekt och därmed ökar prissättningen på dessa objekt vilket främst är historiska mynt.  

Om Collectibles Fund:

Collectibles Fund Segregated Portfolio, som förvaltas av Cabaritta Funds SPC, är en sluten fond som finns vid Caymanöarna sedan 2017. Fondens mål är uppskatta tillgångar inom dess samlarområde och investerar främst i samlarobjekt och konstverk, med inriktning på en årlig avkastning på över 10 procent. För närvarande har det sex olika tillgångsklasser med separata portföljer baserat på olika typer av investeringar

Om GEM:

GEM (www.gemny.com), grundad 1991, är en USD 3,4 miljarders alternativ investeringskoncern som förvaltar en mångsidig uppsättning investeringsalternativ som är inriktade på tillväxtmarknader över hela världen.GEM har slutfört 370 transaktioner i 70 länder. GEMs investeringsalternativ ger koncernen och dess investerare en diversifierad portfölj av tillgångsklasser som spänner över hela det globala privata investeringsspektrat. Deras fonder och investeringsalternativ ger GEM och dess partners exponering för: Small-Mid Cap Management Buyouts, Private Investments in Public Equities (PIPE) och val av olika venture-investeringar.

GEMs fonder är: CITIC-GEM-fonden (förfallit i december 2015), Kinderhook Industries (GEM och LP utan röstning), GEM Global Yield Fund LLC SCS, GEM India och VC Bank / GEM Mena Fund (GEM lämnade både sin GP och LP-insatser i dessa fonder 2015 och 2010).

 

Läs mer om Numisbing AB (publ) på financialevenings.se >     www.numisbing.se >
Enkrona

INVESTERA

Investera efter halva resan?

När bolaget blir listat eller börsnoterat är halva resan redan gjord, sett ur investerarsynpunkt. För att få en så stor uppsida som möjligt på en investering, gällerdet att komma in så tidigt som möjligt som aktieägare i bolaget. Läs mer >>

Megafon

ANNONSERA

Nå ut med budskapet

Vi har ett nyhetsbrev som följer ekonominyheter och har en bevakning på särskilt intressanta bolag som är noterade på en mindre lista. Här får man tips och information om dessa bolag. Nyhetsbrevet skickas ut från delecta.se Läs mer >>

Om financialevenings.se

Kontakt >

Cookies & säkerhet >

financialevenings.se

financialevenings.se · Kontakt · Cookies & säkerhet