Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://financialevenings.se/http://www.onoteratlistan.se/YouTube

Power & Tower Holding AB (publ)

Power & Tower Holding AB (publ)

Spridningsemission - bolaget behöver 100 aktieägare till

Power & Tower Holding AB har ett dotterbolag i USA som är framgångsrikt. 2,7 miljoner dollar i omsättning förra året (marginal ca 15 procent). Nu skall bolaget noteras på marknadsplatsen NGM till hösten. Då behövs 100 nya aktieägare - annars framskjuten notering. Huvudägaren skjuter därför till gratis aktier i nyemissionen. Mellan 5 till 30 procent fler aktier mot de man tecknar, helt kostnadsfritt. Det är på gång med uppköp av företag i såväl England som Sverige. Bolaget genomför en rad informationsmöten i slutet av juni i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Anmäl dig i dag!

Styrelsen för Power & Tower Holding AB har under första delen av 2018 jobbat med att förbereda bolaget för en notering och som ett led i detta genomförs för närvarande en nyemission med avsikt att bredda ägandet.

Kapitalet skall användas för finansiering av expansion samt för att täcka de kostnader som uppstår i samband med en bredare spridningsemission.

Läs mer om nyemissionen här

 
 
 
 

 

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: upp till 10,8 Mkr
Antal aktier i emissionen: upp till 2 714 314 aktier
Pre money värdering: 40,7 Mkr
Pris per aktie: 4,00 kronor
Minsta teckningspost: 1 750 aktier
Tecknigstid: 11 juni – 27 juli 2018
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Bolaget har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på lämplig MTF.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

 

Läs mer om Power & Tower Holding AB (publ) på Delecta >     556763-7367 >