Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://financialevenings.se/http://www.unqouted.se/YouTube

Numisbing AB (publ)

Numisbing AB (publ)

Numisbing gjorde ett resultat under 2019 om 11 miljoner

2019 blev ett framgångsrikt år för Numisbing AB. Resultatet blev ca 11 miljoner kronor vilket är betydligt mer än tidigare år.

Myntmarknaden är dock fortfarande mycket stark relaterat till nedgången i världsekonomin. Auktionspriserna på världsmarknaden för sällsynta mynt och sedlar är i starkt uppåtgående vad avser såväl värderingar som slutpriserna vid de olika auktionerna som hållits hos de olika internationella auktionshusen. De omfattande samlingarna som ägs genom ”Collectibles funds”, som Nusmisbing är delägare i och införskaffar mynt och sedlar till på uppdrag till,  är i en uppåtgående värdemässig trend. Ju oroligare aktiemarknaden är ju mer ökar intresset för numismatiska samlingar.

När världen går mot lågkonjunktur, där investerarna förlorar sitt förtroende för traditionella investeringar, stiger efterfrågan för alternativa investeringar som guld, konst och andra sällsynta föremål. Numisbing´s ledning såg en sådan trend 2008 och mönstret verkar upprepa sig under 2020. Det innebär att värdet troligtsvis kommer öka för Numisbings aktier i kommande börsnotering samt dessutom värdet i de tillgångar som finns i ”Collectibles funds”.

Läs mer om Numisbing AB (publ) på Delecta >     www.numisbing.se >