Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >

Power & Tower Holding AB (publ)

Power & Tower Holding AB (publ)

Power & Tower Holding AB (publ) ansöker om anslutning till NGM Pre Market

Power & Tower Holding AB (publ)

 

Power & Tower Holding AB (publ) ansöker om anslutning till NGM Pre Market 

Power & Tower Holding AB (publ) - 2018-06-21 14:19 CEST

Power & Tower Holding AB har idag ett helägt dotterbolag med Southern Engineering i Florida. Avsikten är att notera bolaget på NGM Nordic MTF till hösten. Nu genomförs en spridningsemission inför börsnotering av bolaget i höst. Bolaget har i dag 200 aktieägare och siktar nå över 300 ägare för att nå upp till spridningskravet för notering. För att ge signalen om bolagets planer och intentioner så ansöker Power & Tower Holding AB (publ) om anslutning på NGM:s Pre Market.

Nordic Pre Market är NGM.s plattform för onoterade bolag och har skapats för att förbereda bolag för en börsintroduktion. "Vi vill med denna ansökan ge signalen till våra nuvarande och kommande aktieägare om våra intentioner att gå vidare med notering av bolaget på orderdriven marknadsplats”, säger Ingemar Sekund, VD för Power & Tower Holding AB.

Presentation om kommande verksamhet i bolaget

Syftet med kommande notering är att realisera de planer som bolaget har för expansion av verksamheten i Europa. Genom att etablera sin horisontella borrningsteknik för att lägga ned fiberkabel når bolaget snabbt marknadsandelar och omsättning. Erfarenheterna kring denna teknik är hämtad från gas- och oljebranschen i USA som borrar i så kallad ”fracking”. Tekniken gör att det går snabbare, säkrare och framförallt billigare än det nutida sättet att gräva. Inte minst i tättbebyggda områden lämpar sig denna teknik. 

Om Power & Tower Holding AB

Power & Tower Holding AB, med organisationsnummer 559086-3451, har via det helägda amerikanska dotterbolaget Southern Engineering i Florida utnyttjat tekniken för horisontell borrning för att för att möjliggöra säker, snabb och effektiv nedläggning av fiberkabel som används för kommunikation. Med en notering av moderbolaget öppnas möligheten att förvärva bolag i Europa för att utnyttja den nya tekniken för nedläggning av fiberkabel. Det finns en uttalad ägarstrategi om god utdelning till aktieägarna då marginalerna är cirka 15 procent och marknaden ökar i såväl USA som Europa för dessa tjänster. 

 

Läs mer om Power & Tower Holding AB (publ) på Delecta >     556763-7367 >