Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://financialevenings.se/http://www.onoteratlistan.se/YouTube

SStar Gold Resorces AB (publ)

SStar Gold Resorces AB (publ)

Gruvbolag och guldpriser går upp

Dagens guldpris är på väg uppåt och har varit det under en längre period. Något som man däremot kan säga generellt är att guldpriset idag är mycket högt historiskt sett. Under de senaste åren har guldet nått en platå där det varken ökat eller minskat i värde särskilt mycket, men det är fortfarande på en hög nivå. Oron på finansmarknaden har en tendens att driva upp priset på guld. Med handelskrig och oro för kraftig börsnedgång är det säkrare att satsa på en gruvaktie som bryter guld. SStar Gold Resources AB kommer bryta guld redan nästa år till låga gruvbrytningskostnader.Är man orolig så är aktien ett säkert kort. Priset på guld har ökat under de senaste årens finanskris vilket kommer inte som någon överraskning. Räntorna styr också över guldpriset idag, eftersom lägre räntor gör guldets långsamt stigande värde mer attraktivt, medan höga räntor gör räntebärande värdepapper mer intressant för investerare.

Läs mer om SStar Gold Resorces AB (publ) på Delecta >     www.sstartech.com >