Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >

Kaptena Sverige AB

Kapitalförsäkring för onoterade aktier

Kaptena Sverige AB

Ägare av aktier i onoterade bolag har hitintills inte kunnat lägga in dessa aktier i en kapitalförsäkring. Tills nu! Kaptena utvecklat en ny ägarform för entreprenörer, investerare och företagare som innebär att utdelningar, vinster och ränteintäkter är fria från kapitalvinstskatt. I stället betalar ägaren en låg årlig skatt på aktiernas värde. Nu uppgår den till drygt 0,4 procent. Alternativet är att betala 30 procent i skatt. Kaptenas ägarform passar inte alla. För att den ska vara lönsam behöver dina investeringar bli framgångsrika. Men då tjänar du också väldigt mycket, se exemplet nedan.

En investerare går in med 1 miljon kronor i ett bolag. Företaget utvecklas väl och kan ge en årlig utdelning som motsvarar 3 procent i direktavkastning. Efter fem år med jämn värdeutveckling är investerarens aktier värda 5 miljoner kronor och investeraren gör en exit. Hade aktierna ägts på vanligt sätt hade den totalt avkastningen, inklusive utdelningar, uppgått till drygt 3,3 miljoner kronor efter skatter.

Ägs aktierna istället i Kaptenas ägarform blir totalavkastningen knappt 4,2 miljoner kronor, efter skatter och avgifter. Med vår ägarform ökar nettovinsten med hela 27 procent.

Det är det vi menar när vi säger att Kaptena är den bästa ägarformen för framgångsrika investerare.

Om bolaget inte utvecklas lika väl och värdet på investerarens aktier understiger 1 270 000 kronor efter fem år är det inte lönt att byta ägarform.


Senaste:
· SStar Gold Resorces AB (publ): Guldgruvor i Ryssland
· Litter Hunt AB: AKTUELL EMISSION
· Adescare International AB (publ): AKTUELL EMISSION
· AKTUELL EMISSION
· Adescare International AB (publ): AKTUELL EMISSION